DBJ13-298-2018:福建省绿色建筑工程验收标准

DBJ13-298-2018:福建省绿色建筑工程验收标准

  • 编号DBJ13-29...
  • 资源类型地方标准
  • 发布日期2018-12-27
  • 实施日期2019-06-01
  • 废止日期-
  • 入库日期2019-05-20
  • 最近更新2021年05月29日
VIP免费下载点击试读

DBJ13-298-2018 1 

1 总则 10 

2 术语 11 

3 基本规定 12 

4 场地与室外环境 15 

4.1 一般规定 15 

4.2 主控项目 15 

4.3 一般项目 15 

5 建筑与室内环境 18 

5.1 一般规定 18 

5.2 主控项目 18 

5.3 一般项目 19 

6 结构与用材 23 

6.1 一般规定 23 

6.2 主控项目 23 

6.3 一般项目 23 

7 给水排水 26 

7.1 一般规定 26 

7.2 主控项目 26 

7.3 一般项目 27 

8 暖通空调 30 

8.1 一般规定 30 

8.2 主控项目 30 

8.3 一般项目 31 

9 电气与智能化 34 

9.1 一般规定 34 

9.2 主控项目 34 

9.3 一般项目 35 

10 绿色建筑分部工程验收 38 

附录A 绿色建筑分部工程现场检验要求 40 

附录B 绿色建筑分部工程质量验收表 43 

附录C 质量验收记录表 45 

本标准用词说明 55 

引用标准名录 56 

附:条文说明 57 

1 总则 61 

3 基本规定 63 

4 场地与室外环境 67 

4.1 一般规定 67 

4.2 主控项目 67 

4.3 一般项目 67 

5 建筑与室内环境 70 

5.1 一般规定 70 

5.2 主控项目 70 

5.3 一般项目 71 

6 结构与用材 74 

6.1 一般规定 74 

6.2 主控项目 74 

6.3 一般项目 74 

7 给水排水 77 

7.1 一般规定 77 

7.2 主控项目 77 

7.3 一般项目 78 

8 暖通空调 82 

8.1 一般规定 82 

8.2 主控项目 82 

8.3 一般项目 83 

9 电气与智能化 85 

9.1 一般规定 85 

9.2 主控项目 85 

9.3 一般项目 86 

附录A 绿色建筑分部工程现场检验要求 89 

分享到 :
相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注