DB33T1155-2018 1

1 总则 8

2 术语 9

3 基本规定 10

4 选址与平面布置 11

4.1 选址 11

4.2 平面布置 12

5 工艺设计 14

5.1 一般规定 14

5.2 LNG储存设备 14

5.3 卸车及自增压装置 16

5.4 调压计量装置 16

5.5 加臭装置 16

5.6 气化系统 16

5.7 放散装置 17

5.8 阀门及连接件 17

5.9 管道 18

5.10 仪表风系统 18

5.11 紧急切断系统 18

5.12 仪表及自控系统 19

6 配套设施设计 20

6.1 消防设施 20

6.2 排水设施 20

6.3 供电与防雷设施 20

6.4 安防系统 21

6.5 通风设施 21

6.6 建(构)筑物 22

6.7 绿化 22

7 施工及验收 23

7.1 一般规定 23

7.2 土建施工 23

7.3 工艺设备安装 24

7.4 管道工程 25

7.5 防腐工程 25

7.6 干燥、预冷、保冷工程 26

7.7 完工资料 26

8 运行与维护 28

8.1 一般规定 28

8.2 设备设施运行 29

8.3 设备设施维护 31

8.4 故障抢修 32

8.5 风险控制 32

附录A 防火间距起止点 34

本规程用词说明 35

引用标准名录 36

条文说明 37

1 总则 39

2 术语 40

3 基本规定 41

4 选址与平面布置 42

4.1 选址 42

4.2 平面布置 42

5 工艺设计 44

5.1 一般规定 44

5.2 LNG储存设备 44

5.3 卸车及自增压装置 44

5.4 调压计量装置 44

5.5 加臭装置 45

5.6 气化系统 42

5.7 放散装置 45

5.8 阀门及连接件 42

5.9 管道 45

5.10 仪表风系统 46

5.11 紧急切断系统 46

5.12 仪表及自控系统 46

6 配套设施设计 47

6.1 消防设施 47

6.2 排水设施 47

6.3 供电与防雷设施 47

6.4 安防系统 47

6.5 通风设施 47

6.6 建(构)筑物 48

6.7 绿化 48

7 施工及验收 49

7.1 一般规定 49

7.2 土建施工 49

7.3 工艺设备安装 49

7.4 管道工程 49

7.5 防腐工程 50

7.6 干燥、预冷、保冷工程 50

7.7 完工资料 52

8 运行与维护 53

8.1 一般规定 53

8.2 设备设施运行 53

8.3 设备设施维护 53

8.4 故障抢修 53

8.5 风险控制 53

 

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。ks10086520@foxmail.com