DBT29-192-2016 1

1 总则 12

2 术语 13

3 基本规定 15

3.1 一般规定 15

3.2 评价与等级划分 16

4 节地与室外环境 18

4.1 控制项 18

4.2 评分项 21

5 节能与能源利用 24

5.1 控制项 24

5.2 评分项 26

6 节水与水资源利用 28

6.1 控制项 28

6.2 评分项 30

7 节材与材料资源利用 33

7.1 控制项 33

7.2 评分项 34

8 室内环境质量 37

8.1 控制项 37

8.2 评分项 39

9 施工管理 42

9.1 控制项 42

9.2 评分项 43

10 运营管理 46

10.1 控制项 46

10.2 评分项 47

11 提高与创新 50

11.1 一般规定 50

11.2 加分项 50

12 专项条款 53

12.1 学校建筑 53

12.2 医院建筑 53

12.3 商场建筑 55

12.4 超高层建筑 55

本标准用词说明 56

引用标准名录 57

条文说明 59

1 总则 63

3 基本规定 65

3.1 一般规定 65

3.2 评价与等级划分 66

4 节地与室外环境 72

4.1 控制项 72

4.2 评分项 85

5 节能与能源利用 90

5.1 控制项 90

5.2 评分项 98

6 节水与水资源利用 102

6.1 控制项 102

6.2 评分项 109

7 节材与材料资源利用 116

7.1 控制项 116

7.2 评分项 123

8 室内环境质量 129

8.1 控制项 129

8.2 评分项 136

9 施工管理 141

9.1 控制项 141

9.2 评分项 145

10 运营管理 151

10.1 控制项 151

10.2 评分项 157

11 提高与创新 161

11.1 一般规定 161

11.2 加分项 162

12 专项条款 170

12.1 学校建筑 170

12.2 医院建筑 171

12.3 商场建筑 174

12.4 超高层建筑 174

 

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。ks10086520@foxmail.com