DBJ52T078-2016 1

1 总则 6

2 术语 7

3 基本规定 8

3.1 基本要求 8

3.2 评价与等级划分 11

4 土地利用 13

4.1 控制项 13

4.2 评分项 13

5 生态环境 17

5.1 控制项 17

5.2 评分项 17

6 绿色建筑 21

6.1 控制项 21

6.2 评分项 21

7 资源与碳排放 24

7.1 控制项 24

7.2 评分项 24

8 绿色交通 28

8.1 控制项 28

8.2 评分项 28

9 信息化管理 30

9.1 控制项 30

9.2 评分项 31

10 产业与经济 33

10.1 控制项 33

10.2 评分项 33

11 人文 36

11.1 控制项 36

11.2 评分项 36

12 技术创新 40

12.1 基本要求 40

12.2 评分项 40

本标准用词说明 42

附:条文说明 43

1 总则 46

2 术语 48

3 基本规定 49

3.1 基本要求 49

3.2 评价与等级划分 51

4 土地利用 53

4.1 控制项 53

4.2 评分项 54

5 生态环境 61

5.1 控制项 61

5.2 评分项 62

6 绿色建筑 68

6.1 控制项 68

6.2 评分项 68

7 资源与碳排放 73

7.1 控制项 73

7.2 评分项 76

8 绿色交通 83

8.1 控制项 83

8.2 评分项 84

9 信息化管理 90

9.1 控制项 90

9.2 评分项 91

10 产业与经济 96

10.1 控制项 96

10.2 评分项 98

11 人文 102

11.1 控制项 102

11.2 评分项 104

12 创新项 112

12.1 基本要求 112

12.2 评分项 112

 

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。ks10086520@foxmail.com