DBJ/T13-118-2014 1

1 总则 10

2 术语 11

3 基本规定 12

3.1 基本要求 12

3.2 评价与等级划分 12

4 节地与室外环境 15

4.1 控制项 15

4.2 评分项 15

5 节能与能源利用 21

5.1 控制项 21

5.2 评分项 21

6 节水与水资源利用 27

6.1 控制项 27

6.2 评分项 27

7 节材与材料资源利用 32

7.1 控制项 32

7.2 评分项 32

8 室内环境质量 36

8.1 控制项 36

8.2 评分项 36

9 施工管理 41

9.1 控制项 41

9.2 评分项 41

10 运营管理 45

10.1 控制项 45

10.2 评分项 45

11 提高与创新 49

11.1 一般规定 49

11.2 加分项 49

附录A 评价条款简表 51

附: 条文说明 79

1 总则 83

3 基本规定 85

3.1 基本要求 85

3.2 评价与等级划分 86

4 节地与室外环境 89

4.1 控制项 89

4.2 评分项 92

5 节能与能源利用 106

5.1 控制项 106

5.2 评分项 108

6 节水与水资源利用 120

6.1 控制项 120

6.2 评分项 123

7 节材与材料资源利用 134

7.1 控制项 134

7.2 评分项 135

8 室内环境质量 146

8.1 控制项 146

8.2 评分项 149

9 施工管理 157

9.1 控制项 157

9.2 评分项 159

10 运营管理 167

10.1 控制项 167

10.2 评分项 169

11 提高与创新 175

11.1 一般规定 175

 

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。ks10086520@foxmail.com