GBT50436-2017 1 

1 总则 11 

2 术语 12 

3 基本规定 13 

4 产品 14 

5 生产规模 15 

6 原料 16 

7 生产工艺 17 

8 设备选型 19 

8.1 钢坯热送设备 19 

8.2 钢坯加热炉 19 

8.3 轧前设备 19 

8.4 轧机 19 

8.5 飞剪 20 

8.6 活套 20 

8.7 控制冷却设备 20 

8.8 吐丝机和夹送辊 21 

8.9 盘卷收集设备 21 

8.10 液压润滑系统 21 

9 工作制度 22 

10 车间平面布置 23 

10.1 一般规定 23 

10.2 主车间布置 23 

10.3 辅助设施布置 23 

11 电气及自动化 25 

11.1 供配电系统 25 

11.2 传动系统 25 

11.3 仪表系统 25 

11.4 自动化系统 27 

11.5 电信系统 27 

12 公辅设施 29 

12.1 轧辊间设施 29 

12.2 检化验设施 30 

12.3 燃气设施 30 

12.4 热力设施 32 

12.5 给排水设施 34 

12.6 采暖、通风与空调设施 35 

13 建筑与结构 38 

13.1 一般规定 38 

13.2 主厂房 38 

13.3 设备基础 39 

13.4 辅助建(构)筑物 40 

14 安全、卫生与环保 41 

14.1 一般规定 41 

14.2 安全 41 

14.3 职业卫生 43 

14.4 环保 43 

本标准用词说明 45 

引用标准名录 46 

附:条文说明 49 

3 基本规定 52 

4 产品 53 

5 生产规模 54 

6 原料 55 

8 设备选型 56 

8.4 轧机 56 

9 工作制度 57 

11 电气及自动化 58 

11.1 供配电系统 58 

11.4 自动化系统 58 

11.5 电信系统 58 

12 公辅设施 59 

12.3 燃气设施 59 

12.5 给排水设施 60 

12.6 采暖、通风与空调设施 60 

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。ks10086520@foxmail.com