GB/T50964-2014 1 

1 总则 10 

2 基本规定 11 

2.1 运行管理 11 

2.2 安全生产 12 

2.3 检修与维护 13 

3 水工建筑物 15 

3.1 挡水及泄水建筑物 15 

3.2 取水建筑物 16 

3.3 输水建筑物 17 

3.4 发电厂房及升压站 18 

4 金属结构 19 

4.1 压力钢管 19 

4.2 闸门及闸门启闭机 19 

4.3 拦污栅 21 

5 机电设备 22 

5.1 水轮机 22 

5.2 发电机 25 

5.3 调速系统 32 

5.4 励磁系统 34 

5.5 主阀及起重机 35 

5.6 水、油、气系统 37 

5.7 变压器 39 

5.8 配电装置 42 

5.9 继电保护与监控系统 45 

5.10 直流系统 46 

5.11 防雷与接地 47 

5.12 通信 48 

6 优化运行 49 

6.1 一般规定 49 

6.2 厂内优化运行 50 

6.3 梯级电站优化运行 50 

本规范用词说明 51 

引用标准名录 52 

附:条文说明 53 

1 总则 57 

2 基本规定 58 

2.1 运行管理 58 

2.2 安全生产 59 

3 水工建筑物 61 

3.1 挡水及泄水建筑物 61 

3.4 发电厂房及升压站 61 

4 金属结构 63 

4.1 压力钢管 63 

4.2 闸门及闸门启闭机 63 

4.3 拦污栅 64 

5 机电设备 65 

5.1 水轮机 65 

5.2 发电机 65 

5.3 调速系统 67 

5.4 励磁系统 67 

5.5 主阀及起重机 67 

5.6 水、油、气系统 68 

5.7 变压器 68 

5.8 配电装置 69 

5.9 继电保护与监控系统 69 

5.10 直流系统 70 

5.11 防雷与接地 70 

6 优化运行 71 

6.1 一般规定 71 

6.2 厂内优化运行 72 

6.3 梯级电站优化运行 72 

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。ks10086520@foxmail.com